Historie van de Sluipwijksekerk voor 1574 Historie van de Sluipwijksekerk voor 1574

1311, oktober 2, Oud archief Gouda, inv.nr. 747, regest nr. 3
Willem, graaf van Holland, bepaalt het aandeel van de bewoners van de Nuwe broke (=Nieuwenbroek) in het schot op 30 schellingen ’s jaars en hun aandeel in de heervaart op één man. Zolang zij zelf geen kerk hebben zullen zij kerkelijk tot Sluupwijc behoren.

1395, In de rekeningen van de Domfabrieken te Utrecht wordt een bijdrage van de parochie Sluipwijk voor de bouw van de Domkerk vermeld. (van Tol, pag. 81)

Lijst van pastoors te Sluipwijk, vlg. C.P.M.Holtkamp in “Register op de parochiën, altaren, vicariën en de bedienaars, zooals die voorkomen in middeleeuwde rekeningen van den officiaal des Aartsdiakens van den Utrechtsen Dom.” Deel 4, Rijnlandia. pag. 106:
• 1440-41 Ravensberg: vac. Jacobi Marini, facta Theodrico Johannis fillio Nicolai, orde der benedictijnen.
• 1491-92 Arnoldi Wilhelmi, vac. p.mortem Wilhelmi ter Brinck.
• 1547-48 Bernardi Henrici, opvolger van Arnoldi Wilhelmi.
• 1559-60 Cornelio Jacobi, bij dismissie van Bernardi Henrici.
• 1570-71 Cornelio Jacobi.
 

terug